دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری جلسه شورای دستگاه های نظارتی در دیوان محاسبات استان
1399/04/31
جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان در دیوان محاسبات برگزار شد. در این جلسه که در سالن جلسات دیوان محاسبات استان برگزار گردید، در خصوص چالش درآمدهای مالیاتی و همچنین دلایل فرار مالیاتی در استان بحث و تبادل نظر شد و مدیرکل دیوان محاسبات استان راهنمایی ها و نقطه نظرات خود را ارائه نمود.
/ /