دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری همایش تجلیل از فرزندان همکاران
1398/12/12
همایش تجلیل از فرزندان همکاران در دیوان محاسبات استان برگزار گردید. در این همایش که برخی از والدین و فرزندان کارکنان دیوان محاسبات استان حضور داشتند از خانواده های آنان تجلیل بعمل آمد و در پایان جلسه با اهداء جوایزی از فرزندان همکاران که در مسابقات نقاشی و مقاله نویسی شرکت کرده بودند، تجلیل شد. همچنین در این جلسه از همکاران برتر در مسابقه کتابخوانی و فعالان نماز با اهداء جوایزی تجلیل گردید.
 
/ /